La junta

La junta de l'entitat s'escull d'entre els socis en Assemblea general, i a més dels càrrecs corrents de president, tresorer, secretari i vocals inclou les figures pròpies de l'entitat de l'arxiver, l'estandarista i el director. La junta actual té la següent composició:

 

Presidenta

Loli Rodríguez Moreno

 

Tresorer

Valentí Vila Boixadera

 

Secretària

Cristina Gamisans Roman

 

Vocals

Maria Àngels Esquius Martín

Montserrat Fàbrega Ferrer

Maria Rosa Peramiquel Pons

 

Arxiveres

Montserrat Fàbrega Ferrer

Cristina Gamisans Roman

 

Directora

Montserrat Fàbrega Ferrer