La direcció musical

A continuació s'anomenen els directors musicals que ha tingut l'entitat: 

 

Jaume Salmatgeres (1889 – 1895)

 

Lluís Castellà (1895 – 1900)

 

Domènec Quinquer (1900 – 1906)

 

Miquel Serra (1906 – 1933)

 

Antoni Girbau (1933 – 1938)

 

Delmiro Meya (1938 – 1953)

 

Jaume Macià (1953 – 1955)

 

Miquel Selva (1955 – 1956)

 

Francesc Noguera (1956 – 1986)

 

Josep Guitart (1986 – 1987)

 

Francesc Torra (1987 – 1988)

 

Montserrat Vinadé (1988 – 1989)

 

Sílvia Vinadé (1989 – 1993)

 

Montserrat Fàbrega i Camprubí (1993 – 2009)

 

Irene Carreño (2009-2014)

 

Montserrat Fàbrega i Ferrer (2014-)

Imatge de Francesc Noguera, un dels directors més recordats de la coral.

Arxiu S.C. La Llanterna