Cronologia

1887    Formació de la colla del café Gresol anomenada El Barreló.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889    Fundació de la Societat Coral La Llanterna.

 

1891    Trasllat del café Gresol al cafè de Cal Major.

 

1894    Obtenció del primer estendard.

 

1895    Afiliació dins de la Federació dels Cors de Clavé.

 

1905    Trobada de societats corals a Madrid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1911    Creació de la Mútua de malaltia.

 

1922    Representació de l'estendard a la trobada de societats corals a París. Inici de l'organització d'excursions col·lectives.

 

1923    Creació dels estatus i el reglament que regula la entitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925    Creació de l'Escola Nocturna gratuïta i la Biblioteca Pública. Aixecament del quart monument de Catalunya a Josep              Anselm Clavé a la plaça de la vila de Súria que porta el seu nom.

 

1926    Representació de l'estendard a la trobada de societats corals a Madrid.

 

1927    Excursió “Les tres províncies”.

 

1931    La Llanterna participa en el cercavila surienc cantant La Marsellesa per a celebrar la proclamació de la I República.  

             

1932    Participació en la inauguració de l'ampliació de l'Escola principal de la vila presidida pel president de la Generalitat, 

             Francesc Macià.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937    Suspensió dels assajos a causa de l'esclat de la Guerra Civil espanyola.

 

1948    Es reemprèn l'activitat de la coral.

 

1951    Homenatge als socis i cantaires més antics de la coral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953    Representació de l'estendard a la trobada de societats corals de Sevilla.

 

1957    Representació de l'estendard a la trobada de societats corals a Galícia.

 

1961    Representació de l'estendad a la trobada de societats corals a Astúries.

 

1963    Trasllat del Café de Cal Major al Restaurant Guilà.

 

1964    Celebració del 75è aniversari de la fundació. Estrena del segon estendard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1965    Representació de l'estendard a la trobada de societats corals a Soria.

 

1966    Homenatge al poeta surienc Salvador Perarnau i Canals.

 

1972    Estrena de la nova ornamentació de la Plaça Josep Anselm Clavé. Homenatge a dos socis que sobrepassaven els 70

             anys d'edat. Inici de la tradició del pubillatge a l'entitat.

 

1974    Assistència com a coral pilot a la sortida anomenada “Embajada-Artístico-Cultural-Catalana” a la Costa del Sol,

             Màlaga.

 

1975    Celebració del 50è aniversari de l'aixecament del monument a Clavé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978    Compra del terreny de l'Avinguda del Cardener i dels baixos del Carrer Sant Lluís, núm. 10. Inauguració del primer

             local propi.

 

1985    Participació a la celebració del Centenari de Vot de Poble a Sant Sebastià. Inici de l'admissió progressiva de les  

             dones a la coral.

 

1988    I Trobada de corals surienques.

 

1989    Celebració del centenari de la fundació de l'entitat. Homenatge a tots els cantaires amb més de 25 anys en actiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995    Conmemoració del centenari del naixement del poeta local Salvador Perarnau i Canal, i celebració del centenari de

             l'obtenció del primer estendard i de l'afiliació  de la societat a la Federació dels Cors de Clavé.

 

1996    Permutació dels terrenys de l'Avinguda del Cardener pels baixos del carrer Domènec Quinquer, núm. 25.

 

1999    Creació de la Coral Infantil de la Societat Coral Llanterna.

 

2008    Homenatge als cantaires que sobrepassaven els 50 anys de cant ininterromput.

 

2014    Celebració del 125è aniversari de la fundació de la coral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda otorgada a la S.C. La Llanterna a trobada claveriana de Madrid de 1905.

Arxiu S.C. La Llanterna

El cafè Gresol estava situat al primer pis del número 31 del carrer Sant Jaume.

Mabel Nieto

 

 

Portada del reglament de 1923.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

Informació al Diario de Manresa sobre l'homenatge celebrat.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

Portada del programa del 75è aniversari.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

 

Carrossa construïda per a l'ocasió.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

Concert claverià celebrat al cinema Califòrnia.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

Actuació de la S.C. La Llanterna al concert celebrat a la plaça Major de Súria.

Arxiu S.C. La Llanterna

 

 

Visita de Francesc Macià

a Súria.

Arxiu S.C. La Llanterna